HÄMTA ANDAN MED FLOATING


Floating-REST är en avslappnings- och återhämtnings teknik som det forskats mycket kring och som blivit allt vanligare.

I en tank med 43-procentigt saltvatten får du känslan av total viktlöshet. Dina sinnen går ner i varv och ger dig möjlighet till maximal avkoppling och välbefinnande. Ökad kreativitet och sänkt blodtryck är några av de positiva effekter som floating bidrar till.

Typiska effekter efter 12-flytsprogrammet är att patienternas:

* Sömnkvalitet förbättras med 18-23 %

* Optimismen ökar med 8-10 %

* Stressen minskar med 25-31 %

* Ångesten minskar med 25-27 %

* Depressionen minskar med 24-32 %

* Smärta med 48-57 %. (Bood, 2007)

Floating är fullt avdragsgillt för företag som friskvård.

En ny metod för att minska sjukskrivning för utbrändhet ska prövas vid Karlstads universitet.

Flera studier har redan visat att floating, behandling i vattentank, ger god effekt på smärta och depression.

Nu ska forskarna testa om långtidssjukskrivningarna också kan minska med vattenbehandling, där patienter får lära sig avslappning, kombinerat med terapeutiska samtal.

För en friskare framtid